new
new
new
new

ניתן לבחור צארם אחד מהאפשרויות הבאות : סניץ(הארי פוטר), אוצרות המוות (הארי פוטר), לב, עוגן, כתר, כוכב נא לציין בהערות לצד היקף הרגל המבוקש גם את דגם הצארם שבחרתן.


65 
  • משלוח:  
  • מדיניות החזרה: במידה והתחרטת וברצונך לבטל את העסקה, להחזיר את התכשיטים ולקבל החזר כספי יש לעדכן אותי בהודעה מיד עם קבלת התכשיט ולא יאוחר משני ימי עסקים לאחר מכן. את ההודעה יש לשלוח למספר 054-2555449. בהודעה יש לציין שם מלא, הפריטים אותם את מעוניינת להחזיר וכיצד רכשת אותם. את התכשיטים יש לשלוח חזרה באריזה מקורית בלבד מבלי שנעשה בהם כל שימוש לכתובת מרגלית בר בית 252 מושב תקומה מיקוד 8515900 למען הסר ספק, עלות דמי המשלוח חזרה תחול על הלקוחה ולא ינתן החזר בגין עלות זו. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן כפי שהן מופיעות בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) - תשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. את התקנות ניתן למצוא בכתובת : https://www.consumers.org.il/category/group-2. מועד אחרון לביטול העסקה: ניתן לבטל את העסקה מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה. דמי ביטול עקב חרטה: 5% או 100 ₪ (הנמוך מביניהם), בניכוי דמי המשלוח לבית הלקוחה. יחד עם זאת בהתאם לתקנות שלעיל, במקרה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי דרישות או מידות מיוחדות (הזמנת עיצוב תכשיטים בהתאמה אישית) לא תינתן זכות לביטול העסקה. ניתן לקבל החזר כספי תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת הפריט חזרה אך ורק לכרטיס האשראי ממנו בוצעה ההזמנה. ההחזר יבוצע באותם התנאים של העסקה המקורית.

היקף הרגל שלך: *
צארמים: *
  • ללא
  • צארם אחד